DROBNICOV MEMORIÁL 5. ročník
2. - 4. september 2009
Chata Žiar, Rajecká Lesná

21.Biochemický zjazd, 14.9. - 17. 9. 2008 , České Budějovice
XXIV. XENOBIOCHEMICKÉ SYMPÓZIUM
Biochemický zjazd 2006, hotel Sorea, Piešťany
Ivánske dni, 2006
Drobnicov Memoriál
33. Výročná konferencia o kvasinkách v Smoleniciach
webmaster: andrej.opalek@savba.sk