Slovenská Republika sa uchádza o členstvo v Európskej
molekulárne biologickej konferencii (EMBC).
V tejto súvislosti navštívi SR Prof. Frank Gannon.
Bližšie informácie sú v priložených dokumentoch.


- čo je EMBC
- prednáška Prof. Gannona
- správá o návšteve Prof. Gannona v SR, publikovaná
na www stránkach SAV
webmaster: andrej.opalek@savba.sk