[Program]
[Registracia]
[fotografie] [Dôležité dátumi]
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen IUMBM a FEBS
Česká společnosť pro biochemii a molekulární biologií, člen IUMBM a FEBS
Biotechnologická spoločnosť na Slovenku
a
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV


poriadajú

XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD
       
Čestné predsedníctvo:
                  Predseda:           J.Turňa-predseda SSBMB
                        Podpredseda:    V.Pačes-predseda ČSBMB
                        Členovia:           R. Cicutto-primátor mesta Piešťany
                                                    T.Miština-riaditeľ VÚRV Piešťany
                                                    A.Breier-riaditeľ ÚMFG SAV, Bratislava

Organizačný výbor:
             Predseda:      
A. Breier
                 Podpredseda:
Ľ.Varečka
                 Členovia:     
   Z.Klimešová          J.Kraic            S. Marková
                                          A. Opálek               J.Pastorek      Z. Sulová
                                          E. Šturdík                J. Timko         D.Zbyňovská


v hoteli Sorea12.-16.septembra 2006
Hotel Sorea, Sĺňava
Piešťany