[Program]
[Registracia]
[Zasielanie abstraktu] [Dôležité dátumy]
[Sponzori]

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, člen IUBMB a FEBS
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT STU


organizujú

XXIV. XENOBIOCHEMICKÉ SYMPÓZIUM
       
Čestné predsedníctvo:
                        J. Turňa - predseda SSBMB
                       A. Breier - riaditel ÚMFG SAV
                       Ľ.Varečka - riaditeľ ÚBVOZ FCHTP STU
Organizačný výbor:
                                        
V. Boháčová, A. Breier, M. Kaliňák, Z. Klimešová, B. Lakatoš,                                              S Marková, A. Opálek, Z. Sulová, M. Šimkovič, V. Šimon,                                                             Ľ. Varečka, P. Vargovič, D. Zbýňovská
22.-24. máj 2007
Liptovský Ján
v hoteli BERNARD