Program:
Zborník a program podujatia najdete v:
zbornik.pdf

Rokovacie jazyky na zjazde sú: slovenský, český a anglický

Formát pre prípravu postrov: 100 x 120 cm (šírka x výška)
Odborné sekcie:
1.    Genomika,
          zodpovedný J. Pastorek

2.    Proteomika a enzymológia, 
        zodpovedný Ľ. Škultéty
3.    Membránová biochémia a bioenergetika,
       zodpovedný M.Greksák
4.    Bunkové regulácie a prenos signálov,
       zodpovedný J. Kormanec

5.    Xenobiochémia,
       zodpovedný A. Breier
6.    Voľné radikály v biológii a medicíne,
       zodpovedný J. Lehotský
7.    Patobiochémia,
       zodpovedný O. Križanová
8.    Biotechnológie,
       zodpovedný J. Timko
9.    Glykobiochémia,
       zodpovedný P. Biely
10.  Výuka biochémie a molekulárnej biológie,
       zodpovedný K Mikušová
11.  Nové metodické prístupy
12.  Bioinformatika
13.  Váriác:\stranka\index.html
Spoločenský program:
1.    12. 09. 2006 - 19:30 - 23:00 Slávnostná recepcia

2.    13. - 15. 09. 2006 Vyhliadkové plavby loďou (prihlásiť sa bude možné pri registrácii) - hodinová plavba - 85 Sk/osoba alebo dvojhodinová plavba - 120 Sk/osoba v cene nie je občerstvenie.

3.    13. - 15. 09. 2006 Okružná jazda vyhliadkovým vlačikom z kupelného ostrova cez centrum a späť (prihlásiť sa bude možné pri registrácii) 30 Sk/osoba

4.    14. 09. 2006 - 14:00 - 18:00 Vinotéka - ochutnávka maximálne 10 druhov vín spojená s výkľadom a malým obcerstvením (prihlásiť sa bude možné pri registrácii) približne 300 Sk/osoba (podľa počtu a druhov vina)

5.    14. 09. 2006 - 14:00 - 18:00 Návšteva hradu a múzea Beckov (prihlásiť sa bude možné pri registrácii) cena zahrňujúca vstupné, náklady na autobus a občerstvenie - 250 Sk

  Počas zjazdu bude jeden večer zabezpečená diskotéka a uskutoční sa Jazzový koncert A. Bartošovej.