XX Czech and Slovak Biochemical meeting
Biochemický zjazd 2006, hotel Sorea, Piešťany
Memorial of Professor Drobnica
Drobnicov Memoriál
webmaster: andrej.opalek@savba.sk