Pracovná schôdza pri priležitosti 50. výročia SSBMB
24.8.2006 prebehlo v Smolenickom zámku slávnostno-pracovné stretnutie pri príležitosti 50. výročia organizovanej činnosti biochemikov na slovensku s následovným programom:
24. 08. 2006
   
15:00-15:55
  Príchod a ubytovanie na zámku
16:00-16:15
  Otvorenie a slávnostný príhovor predsedu spoločnosti - Ján Turňa
16:15-16:45
  Z histórie biochémie na Slovensku - Jozef Čarsky
16:45-17:00
  Súčasné aktivity a zámery spoločnosti - Albert Breier
17:00-18:00
  Diskusia
18:30-23:00
  Recepcia a spoločenské posedenie
   
25. 08. 2006
   
07:30-09:00
  Raňajky
09:15
  Odchod zo Smoleníc
     

Účastníci si v príjemnej atmosfére pripomenuli začiatky organizovanej činnosti biochemikov na Slovensku a rozvoja biochémie od začiatku až po súčasnosť. Podujatia sa zúčastnili:

J. Zelinka
V. Mezeš
P. Kovácz
J. Knopp
O. Markovič
M. Pšenák
A. Ziegelhoffer
J. Čársky
L. Kováč
M. Miko
J. Blahovec
M. Greksák
A. Breier
Z. Sulová
I. Hapala
Ľ. Varečka
J. Timko
J. Kormanec
J. Lehotský
D. Dobrota
P. Javorský
J. Guzy
D. Urminská
J. Turňa
M. Kollárová

späť


webmaster: andrej.opalek@savba.sk