Prihláška za člena a
členské poplatky


Akcie

Medzinárodné vedecké
podujatia


Spravodaj

Menný zoznam členov SSBMB - sumár

Kuželove prednášky

BIOMEMBRÁNY: Priezorový
program vzdelávania doktorandov
a mladých ved. pracovníkov


Spravodaj FEBS

K životným jubileám členov
SSBMB


Z histórie biochémie na Slovensku

Pracovná schôdza pri priležitosti
50. výročia SSBMB


Fotografie z XX. Biochemického
zjazdu, Piešťany 06

UPOZORNENIE !!!

Upozorňujeme všetkých načich členov (ale aj nečlenov) na možnosť prihlásiť sa na XXIV. BIOCHEMICKÝ ZJAZD v Bratislave

http://www.ssbmb2014.com


webmaster: andrej.opalek@savba.sk